Dargov Dubiny

14.09.2019 - 15.09.2019

Slovenbský sväz technických športov
Kochanovská 323, SK-078 01 Sečovce
tel: +421 902 385 839
e-mail: kramer.slavomir@centrum.sk
web: