Molča

20.06.2020 - 21.06.2020

Športový klub Kartik BB
Sásovská cesta 83, SK-97411 Banská Bystrica
tel: +421 905 662 060
e-mail: diana.mesikova@gmail.com