Poznaň

06.06.2020 - 07.06.2020

Automobilklub Wielkopolski
Towarowa 35/37, PL-61-896 Poznaň
tel: +48/61 853 61 03, +48/665 949 506
e-mail: sekretariat@aw.poznan.pl, tor.poznan@aw.poznan.pl
web: www.aw.poznan.pl