Zaluz Bieszczadzki Hill Climb

16.05.2020 - 17.05.2020

Automobilklub Małopolski
ul. Tadeusza Kościuszki 49, PL-38-400 Krosno
tel: +48/ 792 907 563
tel: +48/ 13 432 17 29
e-mail: hillclimb.zaluz@gmail.com
web: www.zaluz.cba.pl