Bieszczadzki Hill Climb Zaluz

11.05.2019 - 12.05.2019

Automobilklub Małopolski
ul. Tadeusza Kościuszki 49, PL-38-400 Krosno
tel: +48 792 907 563, +48 503 139 899
e-mail: hillclimb.zaluz@gmail.com, automalop@wp.pl
web: www.hillcimb-zaluz.pl

 

_hc-pol-zaluz-19.pdf