Poznaň

17.06.2023 - 18.06.2023

Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37,
POL-61-896 Poznaň,
Tel.: +48 618 536 103, +48 665 949 506
e-mail: sekretariat@aw.poznan.pl, tor.poznan@aw.poznan.pl
web: www.aw.poznan.pl